Fatura, Sevk İrsaliye

Fatura, Sevk İrsaliye

Fatura ve Sevk İrsaliyesi
Fatura satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın veya hizmetin satış işleminin gerçekleştirilmesin
den sonra alınan bedelin tutarını gösteren bir belgedir. Bu belgeler bir malın veya hizmetin satışı gerçekleştikten
sonra verilen belgelerdir. Fatura olarak düzenlenen belgelerin üzerinde bir takım bilgilerin bulundurulması zorunlu
dur. Bu bilgilerden tek bir tanesinin dahi bulunmaması veya eksik bulunması faturayı resmi olarak geçersiz sayabilir.
Bu sebeple bir belgenin fatura olabilmesi için mutlaka üzerinde bulunması gereken bilgiler; o faturanın hangi satıcı
tarafından hazırlandığı, ne kadarlık bir tutarı olduğu, alınan tutar karşılığında ne satıldığı, malın hangi tarihte
satıldığı ve kaç adet satıldığı ve ne zaman sevk edileceği gibi oldukça açıklayıcı bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 

Fatura ile sıkça karıştırılan ancak bir fatura olmayan sevk irsaliyesi de yine satıcı firma tarafından hazırlanan bir
belgedir. Fakat fatura ve sevk irsaliyesi arasında bir takım farklar vardır. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki sevk irsaliye
sini kesinlikle fatura yerine kullanamayız. Bir malın satışının yapılması durumunda o malın gerekli adrese tesliminin
yapılması için bu sevk irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Hem malı depodan çıkarmak için hem de malın gereken yere ulaştığının kanıtı olan belge satıcı firma tarafından hazırlanır ve alıcı tarafından malın teslim alındığına dair
imzalanır. Bu belge imzalanmadan geldiği taktirde malın teslim edildiğine dair hiç bir kanıt yoktur. Ancak belgede
imza varsa o malın teslimi resmi olarak gerçekleşmiş sayılır.

İrsaliyeli Fatura
Fatura ve sevk irsaliyesine ek olarak bir de sevk irsaliyeli fatura bulunmaktadır. Genelde fatura ve sevk irsaliyesi
satıcı firma tarafından ayrı olarak hazırlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu iki belgenin birlikte hazırlanması
gerekebilir. Fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte hazırlandığı durumlarda ortaya çıkan belgeye sevk irsaliyeli fatura
denmektedir. Bu evrak üzerinde hem fatura bilgileri bulunmakta hem de sevk ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Fatura,
irsaliye gibi evraklar resmi olduğundan dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ruhsat verilen firmalar
tarafından basılabilir. HD Reklam | Matbaa olarak anlaşmalı matbaamızla sizlere hizmet vermekten mutluluk
duyduğumuzu belirtmek isteriz..

Fatura, Sevk İrsaliye Uygulama Görselleri: