Tahsilat, Tediye ve Gider Makbuzları

Tahsilat, Tediye ve Gider Makbuzları

Tahsilat e Tediye Makbuzu Basımı
Firmaların müşterilerine verdikleri hizmet sonucundan dolayı oluşan bedel karşılığını müşteriden tahsil etmesi için
gereken bir belgedir. Hizmet veya ürün karşılığı olan bedeli ödeyen müşteriye verilmek üzere tahsilat makbuzu düzenlenir. Makbuzun bir nüshası müşteriye, diğer nüshası da firmanızda kalmak üzere en az 1 asıl / 1 kopya olarak düzenlenir. Ödemeler elden yapılması dolayısı ile Tahsilat makbuzu kesilir. Banka yolu ile yapılan havale ve eft işlemlerinde ya da kredi kartı ödemeleri için Tahsilat makbuzu kesilmesine gerek yoktur.

Tahsilât makbuzu üzerinde belli başlı bazı bilgilerin bulunması gerekir. Tahsilat makbuzu kesen firmaya ait şirketin
tam ünvanı adresi ve telefon bilgilerinin yer alması gerekir. Tahsilat makbuzu kesiminde ödemenin yapılmış olduğu
tarih bölümüne hizmetin alınıp bedelin ödendiği tarih yazılması gerekir.

Diğer en önemli seçenek Tahsilat makbuzu üzerinde bulunması gereken bilgi ödemeyi yapan kişi ya da kuruluşun
bilgisinin olması önemlidir. Ödenen bedel karşılığı Tahsilat makbuzu üzerinde hem rakam hem de sayı şeklinde
yazılması daha sağlıklı olacaktır. Tahsilat makbuzu üzerinde bedeli teslim alanın adı soyadı ve imzasını atar.
Tahsilât makbuzu üzerinde bir seri numarası olabilir böylelikle sürekli form şeklinde kullanılabileceği gibi ciltler
halinde kullanılabilir.

Bir ticari işlem sonrası hizmet veya işi alanın, hizmet veya işi yapana ödeme yapması sonucunda ödeme
bilgileri gösteren belgeye de tediye makbuzu denir.

Tahsilat, Tediye ve Gider Makbuzları Uygulama Görselleri: